loading...

Gotlands IdrottsCenter

Företaget startade i blygsam skala år 2001 av Jokke Andersson, William Ringbom, Henrik Ringbom, Per Olsson och Lelle Karlsson på före detta regementsområdet i samband med att Gotlands Kustartilleriregemente lades ner.
Redan från första början har verksamheten varit inriktad på besöksnäring, idrott och företagshälsovård, till att idag även omfatta mark- och fastighetsförvaltning.